INSINÖÖRITOIMISTO JORMA HEIKKINEN OY OULUSSA 

Insinööritoimisto Jorma Heikkinen on perustettu Oulussa jo vuonna 2005. Pääasialliset palvelumuodot ovat talojen rakennesuunnittelu ja pihojen kuivatussuunnittelu sekä erilaiset asiantuntijatehtävät. Tyypillisiä kohteita ovat asuin- ja liikerakennukset, koulut ja päiväkodit. Yrityksellä on konsultin vastuuvakuutus. Vuonna 2009 yrityksen yhtiömuoto muuttui toiminimestä osakeyhtiöksi.

Ammattitaitoista suunnittelua asiakkaiden erityistoiveet huomioiden

Insinööritoimisto Jorma Heikkinen Oy:n tavoitteena on toimittaa asiakkaille toimeksiantojen mukaiset suunnitelmat ja asiakirjat ottaen huomioon rakentamismääräykset ja -ohjeet, hyvät suunnittelukäytännöt sekä asiakkaiden erityistoiveet. Tähän lopputulokseen päästään hyvällä peruskoulutuksella, kokemuksella sekä rakentamismääräysten ja -ohjeiden tuntemuksella. 


Kaiken perustana on kuitenkin suunnittelijan henkilökohtainen motivaatio ja aito mielenkiinto sekä rakenteiden toimintaan että asiakassuhteiden hoitoon. Hankkeen kaikissa suunnittelutehtävissä käytetään samaa kokenutta suunnittelijaa, joka takaa projektien tasalaatuisuuden ja estää tiedonkulun puutteista johtuvat virheet.

Lue lisää

Palkittua rakennesuunnittelua

Insinööritoimisto Jorma Heikkinen Oy Oulussa on saanut Kestävä Kivitalo -palkinnon vuonna 2009 As Oy Oulun Etumaston rakennesuunnittelusta. Palkinto myönnetään joka vuosi yhdelle kohteelle Suomessa. Palkinnon tarkoituksena on edistää hyvää ja kestävää kivirakentamista, jossa on käytetty mahdollisimman pitkälle paikalla rakentamisen menetelmiä.

Lue lisää